Thông báo về việc tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan khu vực miền Bắc năm 2018

Cục Hải quan TP. Hà Nội thông báo về việc tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan khu vực miền Bắc năm 2018 như sau:

1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ:  10 ngày làm việc (từ ngày 09/7/2018 đến hết ngày 20/7/2018).

+ Buổi sáng: từ 08 giờ 30’ đến 11 giờ 00’.

+ Buổi chiều: từ 14 giờ 00’ đến 16 giờ 30’.

2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

Phòng B 1.03 Tòa nhà 16 tầng Trụ sở Cục Hải quan TP. Hà Nội (02 Trần Quốc Hoàn - Quận Cầu Giấy - TP. Hà Nội)

3. Hồ sơ đăng ký dự thi:

01 bộ hồ sơ được đựng trong túi hồ sơ (ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, số điện thoại liên hệ bên ngoài túi hồ sơ) gồm:

- Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông báo số 3772/TB-TCHQ ngày 28/6/2018 của Tổng cục Hải quan: 02 bản;

- Bằng tốt nghiệp theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 20 Luật Hải quan (có trình độ cao đẳng kinh tế, luật, kỹ thuật trở lên): 01 bản sao có chứng thực;

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu: 01 bản sao có chứng thực;

- 03 ảnh 3x4 có ghi rõ họ tên, ngày sinh ở mặt sau của ảnh.

4. Lệ phí thi:

Áp dụng mức lệ phí dự thi: 200.000đ/01 môn thi.

Cụ thể theo nội dung tại mục 5 Thông báo số 3772/TB-TCHQ ngày 28/6/2018 của Tổng cục Hải quan dẫn trên.

5. Trường hợp miễn thi: Cụ thể theo nội dung tại mục 6 Thông báo số 3772/TB-TCHQ ngày 28/6/2018 của Tổng cục Hải quan dẫn trên (đính kèm Thông báo).

Mọi thông tin cụ thể về kỳ thi được cập nhật trên Website của Cục Hải quan TP. Hà Nội: http://www.hanoicustoms.gov.vn.

Cục Hải quan TP Hà Nội thông báo./.

.
Tổng cục Hải Quan Việt Nam
Địa chỉ: 162 - Nguyễn Văn Cừ, Quận Long Biên, Hà Nội