Chi cục Hải quan Gia Thụy tổ chức Hội nghị đối thoại Hải quan -doanh nghiệp năm 2018

Sáng ngày 20/9/2018, Chi cục Hải quan Gia Thụy đã tổ chức Hội nghị đối thoại Hải quan - doanh nghiệp với chủ đề về những nội dung sửa đổi bổ sung liên quan đến báo cáo quyết toán đối với hàng gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất thực hiện theo Thông tư 39/2018/TT-BTC, nhằm tuyên truyền, phổ biến các chính sách thủ tục mới trong lĩnh vực báo cáo quyết toán và thực tế quản lý đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo 3 loại hình trên tại Chi cục.

Tại Hội nghị, đại diện Chi cục Hải quan Gia Thụy giới thiệu nội dung Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP,  những điểm quy định mới tại Thông tư 39/2018/TT-BTC (sửa đổi một số điều của Thông tư 38/2015/TT-BTC chi tiết cụ thể thủ tục đối với các doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu khi lập báo cáo quyết toán và giải đáp các thắc mắc của doanh nghiệp liên quan đến nội dung hướng dẫn trong các văn bản nêu trên về thủ tục báo cáo quyết toán, xử lý nguyên vật liệu dư thừa, xử lý phế phẩm, hoàn thuế, các lưu ý đối với doanh nghiệp khi lập báo cáo quyết toán... Các ý kiến vướng mắc của doanh nghiệp đã được Chi cục Hải quan Gia Thụy giải đáp tại Hội nghị, không phát sinh vướng mắc nào vượt thẩm quyền phải báo cáo, xin ý kiến cấp trên.

Bên cạnh đó, Chi cục Hải quan Gia Thụy đã ghi nhận sự hợp tác từ phía doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan cũng như khi triển khai các quy định mới của Ngành Hải quan và cam kết luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, đảm bảo tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, tăng cường quan hệ hợp tác, đối tác giữa cơ quan hải quan với doanh nghiệp theo đúng phương châm hoạt động của Ngành Hải quan: “Chuyên nghiệp - Minh bach - Hiệu quả”.

Thanh Phạm
Tổng cục Hải Quan Việt Nam
Địa chỉ: 162 - Nguyễn Văn Cừ, Quận Long Biên, Hà Nội