Tìm kiếm thông tin hoạt động:
Cổng thông tin điện tử chính phủ
Thực hiện dân chủ
Tra cứu văn bản quy phạm pháp luật
csdlthutuchanhchinh
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH
Thủ tục hải quan điện tử
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Bao hai quan online
Danh bạ điện thoại Hải quan Hà Nội
hoan thue GTGT
0Hải quan thế giới
Theo website Hải quan Việt Nam - 16/06/2016 2:46 AM
Phân loại hàng hóa và xác định xuất xứ của hàng hóa có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Theo đó, các yêu cầu để xác định xuất xứ được quy định cụ thể đối với từng mặt hàng hoặc nhóm hàng theo mã HS tương ứng của chúng. Vì vậy, việc phân loại hàng hóa trở nên hết sức quan trọng trong việc quyết định quy tắc xuất xứ nào được áp dụng đối với một hàng hóa.
Nha Trang - 4/04/2013 3:39 PM
Ủy ban Kỹ thuật thường trực (PTC) của WCO, đã tổ chức phiên họp lần thứ 199/200, từ ngày 18-22/03/2013 tại Brussels, đánh dấu mốc kỉ niệm 60 năm thành lập và hoạt động. Hơn 100 đại biểu cao cấp, đại diện cho các thành viên của WCO, các quan sát viên từ các tổ chức quốc tế và đại diện khu vực tư nhân đã tham dự phiên họp nhằm thảo luận các vấn đề chiến lược và kỹ thuật nghiệp vụ trọng tâm.
Theo website Tổng cục hải quan - 21/03/2013 3:02 PM
Hoa Kỳ thực hiện chế độ quản lý hàng hóa tạm nhập theo thủ tục tạm nhập có bảo lãnh (Temporary Importation under bond – TIB) theo đó ở một số điều kiện nhất định, hàng hóa thương mại có thể vào lãnh thổ Hải quan Hoa Kỳ trong một thời hạn nhất định và được miễn thuế. Thay vì phải nộp thuế, người nhập khẩu phải đưa ra một khoản bảo lãnh bằng hai lần số thuế và thuế khác của hàng hóa đó. Theo thủ tục này, người nhập khẩu đồng ý tái xuất hàng hóa hoặc tiêu hủy hàng hóa trong một khoảng thời gian nhất định, nếu không sẽ phải trả khoản bồi thường thuế bằng hai lần số thuế thông thường của hàng hóa.
Theo HQ Online - 1/02/2013 3:47 PM
Đã thành thông lệ, nhân ngày Hải quan quốc tế 26-1, Tổng Thư ký WCO đưa ra thông điệp đầu năm với mong muốn khẳng định vai trò không thể thay thế của cộng đồng Hải quan quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập hiện nay.
Nha Trang - 24/01/2013 10:47 AM
Ngày 07/01/2013, Liên bang Comoros đã chính thức gửi Tổ chức Hải quan Thế giới đơn gia nhập Công ước HS.
Nha Trang - 16/01/2013 2:40 PM
Tháng 06/2012, Tổ chức Hải quan Thế giới vừa thông qua Khuyến nghị về Thông tin hành khách gửi trước (API) và Dữ liệu tên hành khách (PNR) phục vụ công tác quản lý, kiểm soát hải quan. Khuyến nghị này được đưa ra dựa trên kinh nghiệm của các cơ quan hải quan trong việc đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia, buôn bán vận chuyển trái phép ma túy. Dữ liệu API và PNR giúp cơ quan hải quan trong việc xây dựng và phát huy tối đa hiệu quả của công tác tình báo. Bốn nội dung chính của Khuyến nghị này như sau:
Nha Trang - 10/01/2013 11:06 AM
Khung tiêu chuẩn của WCO về Đảm bảo an ninh và Tạo thuận lợi thương mại toàn cầu (sau đây gọi tắt là Khung tiêu chuẩn) đưa ra những nguyên tắc và chuẩn mực tối thiểu mà các nước thành viên cần thực hiện nhằm đảm bảo mục tiêu đảm bảo an ninh cần được tiến hành theo cách không gây cản trở cho thương mại mà ngược lại cần tạo điều kiện cho việc lưu thông hàng hóa và hành khách. Các quốc gia phù hợp với điều kiện nguồn lực, ưu tiên, mục tiêu, hành lang pháp lý trong nước mà triển khai/nâng cao, mở rộng các hoạt động, chính sách.
© Bản quyền 2011 Cục Hải quan Hà Nội
Địa chỉ: 129 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội - Email: hqhanoi@customs.gov.vn