Tìm kiếm thông tin hoạt động:
Cổng thông tin điện tử chính phủ
Thực hiện dân chủ
Tra cứu văn bản quy phạm pháp luật
csdlthutuchanhchinh
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH
Thủ tục hải quan điện tử
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Bao hai quan online
Danh bạ điện thoại Hải quan Hà Nội
hoan thue GTGT
0Thông báo - Thông cáo
. - 15/11/2019 9:11 AM
Cục hải quan TP. Hà Nội thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá lô tài sản cụ thể như sau:
. - 14/10/2019 3:36 PM
Thực hiện công văn số 989/CNTT-PTUD ngày 02/10/2019 của Cục CNTT&TK Hải quan , Cục Hải quan TP. Hà Nội thông báo địa chỉ tiếp nhận thông tin khai báo tập trung như sau:
. - 12/02/2019 4:53 PM
Cục Hải quan TP Hà Nội thông báo thời gian cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan đối với các thí sinh đã được công nhận đạt yêu cầu cả 03 môn thi (từ 50 điểm trở lên), cụ thể như sau:
© Bản quyền 2011 Cục Hải quan Hà Nội
Địa chỉ: 129 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội - Email: hqhanoi@customs.gov.vn