Tìm kiếm thông tin hoạt động:
Cổng thông tin điện tử chính phủ
Thực hiện dân chủ
Tra cứu văn bản quy phạm pháp luật
csdlthutuchanhchinh
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH
Thủ tục hải quan điện tử
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Bao hai quan online
Danh bạ điện thoại Hải quan Hà Nội
hoan thue GTGT
0Thống kê Hải quan
21/09/2009 8:27 AM
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá cả nước trong 8 tháng đầu năm đạt 79,13 tỷ USD, giảm 22,7% so với cùng kỳ năm 2008. Trong đó, xuất khẩu là 37,06 tỷ USD, giảm 14,6% và nhập khẩu là 42,08 tỷ USD, giảm 28,7%.
25/08/2009 8:22 AM
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá cả nước trong 7 tháng đầu năm đạt 68,73 tỷ USD, giảm 23,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu là 32,55 tỷ USD, giảm 12,8% và nhập khẩu là 36,18 tỷ USD, giảm 31,2%.
21/07/2009 11:47 AM
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá cả nước trong 2 quí đầu năm đạt 57,33 tỷ USD, giảm 24,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu là 27,6 tỷ USD, giảm 10,2% và nhập khẩu là 29,73 tỷ USD, giảm 34,1%.
17/06/2009 10:53 AM
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam  trong 5 tháng đầu năm là 46,68 tỷ USD, giảm 25,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu là 22,91 tỷ USD, giảm 6,6% và nhập khẩu 23,82 tỷ USD, giảm 37,5%.
19/03/2009 8:24 AM
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước tháng 1 đạt 7,05 tỷ USD giảm 43,3% so với cùng kỳ năm 2008. Trong đó, xuất khẩu đạt 3,72 tỷ USD, giảm 25,7% và nhập khẩu là 3,33 tỷ USD, giảm 55,2% so với tháng 1 năm 2008. Tháng đầu tiên của năm 2009, do tốc độ giảm kim ngạch nhập khẩu gấp hơn 2 lần tốc độ giảm kim ngạch xuất khẩu nên Việt Nam đã xuất siêu 395 triệu USD.
19/03/2009 8:16 AM
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá trong năm 2008 đạt 143,4 tỷ USD, tăng 28,9% so với năm 2007, trong đó xuất  khẩu đạt 62,69 tỷ USD, tăng 29,1% so với năm trước, vượt 7% kế hoạch năm và nhập khẩu là 80,71 tỷ USD, tăng 28,8%, thấp hơn tốc độ tăng xuất khẩu.
Hết tháng 12 năm 2008, nhập siêu của Việt Nam là 18,03 tỷ USD đạt con số kỷ lục từ trước đến nay, tăng 27,7% so với con số 14,12 tỷ USD của năm 2007.
© Bản quyền 2011 Cục Hải quan Hà Nội
Địa chỉ: 129 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội - Email: hqhanoi@customs.gov.vn