Tìm kiếm thông tin hoạt động:
Cổng thông tin điện tử chính phủ
Thực hiện dân chủ
Tra cứu văn bản quy phạm pháp luật
csdlthutuchanhchinh
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH
Thủ tục hải quan điện tử
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Bao hai quan online
Danh bạ điện thoại Hải quan Hà Nội
hoan thue GTGT
DANH MỤC TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
. - 12/12/2012 11:00 AM
.

Mã QHNS

Mã HQ

Tên HQ

Tên tài khoản

 đang sử dụng

Ký hiệu

TK đang

 sử dụng

 

Tên kho bạc

Mã Kho bạc

TK tự nhiên mới (ánh xạ)

2995093

T01E

Chi cục HQ Bắc Hà Nội

Thu nộp NSNN

7111

KBNN Thanh Xuân

0022

7111

 

 

 

Tạm giữ chờ xử lý

3942

KBNN Thanh Xuân

0022

3942

 

 

 

Thu phí và lệ phí HQ

3511

KBNN Thanh Xuân

0022

3511

2995094

T01E01

Chi cục HQ KCN Bắc Thăng Long

Thu nộp NSNN

7111

KBNN Thanh Xuân

0022

7111

 

 

 

Lệ phí hải quan

3511

KBNN Thanh Xuân

0022

3511

 

 

 

Tiền gửi phạt VPHC

3591

KBNN Thanh Xuân

0022

3591

 

 

 

Tiền gửi thuế tạm thu

3942

KBNN Thanh Xuân

0022

3599

2995097

S01I

Chi cục HQ đường sắt QT Yên Viên

Thu nộp NSNN

7111

KBNN Long Biên

0016

7111

 

 

 

Tạm gửi LPHQ, VPHC

3511

KBNN Long Biên

0016

3511

 

 

 

Thuế tạm thu

3512

KBNN Long Biên

0016

3512

2995195

Q01Q

Chi cục Kiểm tra sau thông quan

Thu NSNN

7111

KBNN Cầu Giấy

0023

7111

 

 

 

Tài khoản tạm giữ

3942

KBNN Cầu Giấy

0023

3942

2995100

P01P

Chi cục HQ Bắc Ninh

Thu nộp NSNN

741.01.0000.001

KBNN Tiên Du

1114

 

 

 

 

Thuế tạm thu

3942.0.2995100

KBNN Tiên Du

1114

 

 

 

 

Tạm giữ chờ xử lý

3591.0.2995100

KBNN Tiên Du

1114

 

2995236

P01O

Chi cục HQ Vĩnh Phúc

Thu NSNN

7111

KBNN Phúc Yên

 

 

 

 

 

Tài khoản tạm giữ

3942.0.2995236

KBNN Phúc Yên

 

 

 

 

 

Tài khoản tạm thu

3591.0.2995236

KBNN Phúc Yên

 

 

2995238

P01M

Chi cục HQ Hà Tây

Thu NSNN

7111

KBNN Thanh Xuân

0022

7111

 

 

 

TK tạm gửi tiền lệ phí HQ

3511                                  

KBNN Thanh Xuân

0022

3511

 

 

 

TK tạm gửi thuế XNK

3942

KBNN Thanh Xuân

0022

3942

 

 

 

TK tạm gửi tiền phạt VPHC

3591

KBNN Thanh Xuân

0022

3599

2995192

P01L

Chi cục HQ Đầu tư gia công

Thu NSNN

7111

KBNN Long Biên

0016

7111

 

 

 

Thuế tạm thu

3942

KBNN Long Biên

0016

3942

 

 

 

Tài khoản tạm gửi LPHQ

3511

KBNN Long Biên

0016

3511

2995239

P01J

Chi cục HQ Phú Thọ

Thu NSNN

7111

KBNN Phú Thọ

 

 

 

 

 

Thuế tạm thu

3942

KBNN Phú Thọ

 

 

 

 

 

Tài khoản tạm gửi LPHQ

3511

KBNN Phú Thọ

 

 

2995194

K01K

Phòng Nghiệp vụ

Thu NSNN

7111

KBNN Cầu Giấy

0023

7111

 

 

 

TK lệ phí hải quan

3511

KBNN Cầu Giấy

0023

3511

 

 

 

Tài khoản tạm giữ tiền phạt

3942

KBNN Cầu Giấy

0023

3942

2995339

I01S

Chi cục HQ Tiên Sơn

Tài khoản thu NSNN

7111

KBNN Từ Sơn

 

7111

 

 

 

Tạm giữ chờ xử lý

3942

KBNN Từ Sơn

 

3942

 

 

 

TK lệ phí hải quan

3511

KBNN Từ Sơn

 

3511

2995096

I01K

Chi cục HQ Gia Thụy

Thu NSNN

741.01.001

KBNN Long Biên

0016

7111

 

 

 

Tài khoản tạm giữ

3942

KBNN Long Biên

0016

3942

 

 

 

TK lệ phí hải quan

3511

KBNN Long Biên

0016

3511

2995193

D01D

Chi cục HQ Bưu Điện TP Hà Nội

Thu NSNN

7111

KBNN Thanh Xuân

0022

7111

 

 

 

Tài khoản tạm giữ

3942

KBNN Thanh Xuân

0022

3942

 

 

 

TK lệ phí hải quan

3511

KBNN Thanh Xuân

0022

3511

2995095

A01C

Chi cục HQ Gia Lâm

Thu NSNN

7111

KBNN Long Biên

0016

7111

 

 

 

Tạm giữ chờ xử lý

3942

KBNN Long Biên

0016

3512

 

 

 

TK lệ phí hải quan

3511

KBNN Long Biên

0016

3511

2995092

A01B

Chi cục HQ CK SBQT Nội Bài

Thu NSNN

7111

KBNN Long Biên

0016

7111

 

 

 

Tạm giữ chờ xử lý

3942

KBNN Long Biên

0016

3942

 

 

 

TK lệ phí hải quan

3511

KBNN Long Biên

0016

3511

 

 

 

TK thuế tạm thu

3512

KBNN Long Biên

0016

3512

 

 

 

TK bảo đảm

3591

KBNN Long Biên

0016

3591

2995430

P01H

Chi cục HQ Yên Bái

Thu NSNN

7111

KBNN Yên Bái

2570

7111

 

 

 

Tạm giữ chờ xử lý

3942

KBNN Yên Bái

2570

3942

 

 

 

Các khoản tạm thu khác

3511

KBNN Yên Bái

2570

3511

 

 

 

Tiền gửi khác

3713

KBNN Yên Bái

2570

3713

.
Tin liên quan:
 
© Bản quyền 2011 Cục Hải quan Hà Nội
Địa chỉ: 129 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội - Email: hqhanoi@customs.gov.vn