Tìm kiếm thông tin hoạt động:
Cổng thông tin điện tử chính phủ
Thực hiện dân chủ
Tra cứu văn bản quy phạm pháp luật
csdlthutuchanhchinh
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH
Thủ tục hải quan điện tử
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Bao hai quan online
Danh bạ điện thoại Hải quan Hà Nội
hoan thue GTGT
Cục Hải quan TP. Hà Nội: Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị gắn liền với năm “Kỷ cương – văn hóa”
Hương Ly - 3/03/2016 11:00 PM

Đó là ý kiến chỉ đạo của Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Nguyễn Văn Trường –  tại Hội nghị trực tuyến CBCC Cục Hải quan TP. Hà Nội được tổ chức vào sáng ngày 3/3/2016. Hội nghị cán bộ công chức nhằm đánh giá việc thực hiện quy chế dân chủ, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2015 và đề ra phương hướng hoạt động vào năm 2016.

Chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Trường nhấn mạnh: Nhiệm vụ đặt ra cho năm 2016 với chỉ tiêu phấn đấu thu thuế là 19.200 tỷ đồng, đồng nghĩa với áp lực và sức nặng công việc sẽ tiếp tục thử thách toàn thể lãnh đạo và CBCC Cục Hải quan T.P Hà Nội.Để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao, đồng thời giữ vững được an toàn, kỷ cương của đơn vị sẽ là mục tiêu tiên quyết trong công tác chỉ đạo điều hành của tập thể lãnh đạo Cục và thực thi nhiệm vụ của CBCC năm 2016. Cục trưởng Nguyễn Văn Trường đề nghị, năm 2016 toàn Cục tiếp tục đoàn kết, phát huy quyền làm chủ tập thể, động viên sức mạnh của cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức Hải quan thủ đô có đủ phẩm chất chính trị, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu phát triển; phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu; bảo vệ lợi ích của nhà nước, của ngành, các quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

Hải quan Hà Nội: hội nghị dân chủ

Cục trưởng Nguyễn Văn Trường cũng đã quán triệt đến toàn thể CBCC những chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh đến chấn chỉnh tác phong làm việc của CBCC, yêu cầu bắt tay ngay vào việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp, đặc biệt là thủ tục hành chính ngay từ đầu năm. Cũng như rà soát các chỉ tiêu năm 2016, tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thực hiện tốt năm văn minh đô thị, tạo ra bước chuyển biến rõ nét về mỹ quan môi trường của Thủ đô…

Trao đổi thẳng thắn những tồn tại hạn chế trong thời gian qua, Bí thư Đảng ủy- Cục trưởng Nguyễn Văn Trường cũng cho biết: Thời gian tới, Lãnh đạo Cục sẽ tiếp tục triển khai học tập sửa đổi lối làm việc; cầu thị trong công tác chỉ đạo điều hành cũng như thực thi nhiệm vụ trong toàn đơn vị. Kịp thời ngăn chặn,  chấn chỉnh những sai sót của cán bộ công chức. Đặc biệt,  nhấn mạnh đến tầm quan trọng trong xây dựng nên hình ảnh CBCC Cục Hải quan TP. Hà Nội thân thiện, chuyên nghiệp trong giao tiếp, làm việc với doanh nghiệp, mỗi CBCC phải có chuẩn mực về văn hoá công sở, gắn liền Kỷ cương – Văn hóa trong thực thi công vụ…

Đánh giá về kết quả thực hiện Quy chế dân chủ năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016, Phó Cục trưởng Văn Bá Tin cho biết: “ Năm 2015, Cục Hải quan TP. Hà Nội đã duy trì việc thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ  trong nội bộ cơ quan.Việc thực hiện Quy chế dân chủ đã phát huy quyền làm chủ của cán bộ công chức, người lao động, tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở mang lại hiệu quả thiết thực trong hoạt động quản lý, điều hành của đơn vị.

Đồng thời, phát huy tốt vai trò của Thủ tưởng đơn vị trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ; phát huy trí tuệ, sức mạnh tập thể của từng cán bộ, công chức và người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Cũng như phát huy tốt vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện quyền làm chủ của tập thể và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, người lao động.Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu cải cách hiện đại hóa. Phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm, tham nhũng, quan liêu, tiêu cực làm xấu hình ảnh của cơ quan, đơn vị”. Về phương hướng năm 2016, quán triệt sâu sắc và thấm nhuần các nội dung chỉ đạo cốt lõi của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan thành phố Hà tập trung vào chủ đề “Kỷ cương - văn hóa”.Trong đó, dể hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao, Cục Hải quan TP Hà Nội xây dựng và đề ra những nhiệm vụ trọng tâm của công tác thực hiện quy chế dân chủ…

 Hội nghị đã lắng nghe báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2015 và phương hướng 2016; Đồng thời,cũng đã được nghe các ý kiến tham luận của cán bộ công chức, các ý kiến thảo luận những việc đã làm được, những tồn tại yếu kém, nguyên nhân và các giải pháp khắc phục.

Cũng tại Hội ghị này, Cục Hải quan TP. Hà Nội phát động phong trào thi đua năm 2016, nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, khích lệ tinh thần làm việc của cán bộ, công chức, người lao động; tăng cường liêm chính hải quan và tăng cường giáo dục về chính trị, tư tưởng, đạo đức công vụ tạo động lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đơn vị.

Hương Ly
Tin liên quan:
 
© Bản quyền 2011 Cục Hải quan Hà Nội
Địa chỉ: 129 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội - Email: hqhanoi@customs.gov.vn