Tìm kiếm thông tin hoạt động:
Cổng thông tin điện tử chính phủ
Thực hiện dân chủ
Tra cứu văn bản quy phạm pháp luật
csdlthutuchanhchinh
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH
Thủ tục hải quan điện tử
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Bao hai quan online
Danh bạ điện thoại Hải quan Hà Nội
hoan thue GTGT
Hải quan Hà Nội: Phát huy dân chủ ở cơ sở
Hương Ly - 5/03/2016 6:00 PM

Phát huy dân chủ hiện nay là một vấn đề mang tính thực tiễn cao, bởi  phát huy dân chủ không chỉ là mục tiêu, mà còn là động lực phát triển nhanh và bền vững của đất nước, vì nó phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác, giải phóng năng lực sáng tạo của con người.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ là một trong những yếu tố quan trọng góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị. Thời gian qua, quy chế dân chủ đã  được Cục Hải quan TP. Hà Nội quán triệt triển khai thực hiện trong thực thi nhiệm vụ nội bộ cơ quan và hoạt động nghiệp vụ hải quan. Trong đó, dân chủ trong hoạt động nghiệp vụ hải quan đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Quy chế dân chủ được Cục Hải quan TP. Hà Nội triển khai sâu rộng từ Dân chủ trong nội bộ cơ quan như xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác; công tác tổ chức và quản lý nội bộ;  công tác quản lý tài chính, tài sản; Dân chủ trong quan hệ giữa lãnh đạo đơn vị với cấp ủy Đảng và các tổ chức đoàn thể; trong thực hiện tiếp thu ý kiến đóng góp của CBCC, tổ chức, cá nhân; trong giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Đặc biệt, năm 2015 là năm toàn ngành Hải quan nói chung, Hải quan Hà Nội nói riêng tập trung triển khai Luật Hải quan năm 2014 và các quy định mới về quản lý hải quan hiện đại, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động nghiệp vụ của Hải quan TP. Hà Nội là việc áp dụng phương pháp quản lý hải quan ngày càng hiện đại với cơ chế, chính sách đầy đủ, công khai, minh bạch; Thủ tục hải quan đơn giản, hài hòa, đạt chuẩn mực quốc tế trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin, xử lý dữ liệu tập trung. Qua đó, thông quan hàng hóa nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, giảm chi phí cho doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, sản xuất kinh doanh, phát triển du lịch, thu hút đầu tư nước ngoài.

Cục Hải quan TP. Hà Nội cho biết, năm 2015, đơn vị đã tiếp tục chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính, từng bước thực hiện yêu cầu của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục, giảm thời gian thông quan hàng hóa theo Nghị quyết 19/NQ-CP về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Thành lập các Tổ tư vấn thủ tục hải quan, Tổ đo thời gian giải phóng hàng,….tổ chức các cuộc đối thoại, hội nghị doanh nghiệp hỗ trợ thủ tục hải quan và giải đáp vướng mắc cho doanh nghiệp.

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về hải quan, trình tự, nội dung thủ tục, số điện thoại đường dây nóng, hòm thư góp ý được niêm yết, đăng tải công khai minh bạch tại nơi làm thủ tục, trên trang thông tin điện tử của Cục; bố trí phòng tiếp dân, thực hiện tiếp dân theo quy định.

Đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan có liên quan trong các khâu nghiệp vụ. Cũng như thực hiện kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy trình nghiệp vụ theo hướng đơn giản hóa, giảm bớt, rút ngắn hơn nữa thời gian giải phóng hàng, tạo thuận lợi cho người khai hải quan.

Tuyên truyền, phố biến pháp luật hải quan tới từng cán bộ công chức của đơn vị và cộng đồng doanh nghiệp. Thường xuyên có đôn đốc, chấn chỉnh việc Tuyên ngôn phục vụ khách hàng tới từng đơn vị thuộc Cục

Năm 2015 cũng là năm Hải quan TP. Hà Nội tập trung và triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp. Ngay từ đầu năm, Cục Hải quan TP. Hà Nội đã chủ động làm việc trực tiếp với những doanh nghiệp lớn trên địa bàn để gỡ khó và hỗ trợ doanh nghiệp. Đặc biệt, với việc tổ chức thành công các hội nghị đối thoại với doanh nghiệp cấp Cục và Chi cục đã kịp thời lắng nghe ý kiến và giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu.

Bên cạnh đó, cùng với toàn ngành Hải quan, Hải quan TP. Hà Nội tiếp tục triển khai có hiệu quả Tuyên ngôn phục vụ khách hàng và quy tắc ứng xử của cán bộ công chức Hải quan theo quy định của ngành. Thực hiện bố trí, sắp xếp cán bộ công chức có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực chuyên môn đảm nhiệm công việc trọng tâm, các khâu nghiệp vụ quan trọng; tăng cường công tác thanh tra và tự kiểm tra của các đơn vị trực thuộc về chức trách, nhiệm vụ của công chức trong thi hành công vụ và chấp hành kỷ cương, kỷ luật lao động.

Kết quả thiết thực từ triển khai quy chế dân chủ

Việc thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ trong hoạt động nghiệp vụ hải quan đã mang lại tác động tích cực tới hoạt động xuất nhập khẩu và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Cục  Hải quan TP. Hà Nội

Theo đó,  kết quả công tác chuyên môn năm 2015, Cục Hải quan TP. Hà Nội đã làm thủ tục cho 43.200 chuyến bay (tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2014) và 5.409.963 lượt hành khách (tăng 39,1% so năm 2014). Tổng số tờ khai: 796.784 tờ (tăng 21,2% so với năm 2014).  Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu: 22,7 tỷ USD (trong đó kim ngạch nhập khẩu đạt 13.2 tỷ USD, kim ngạch xuất khẩu đạt 9,5 tỷ USD), tăng 22,4 % so với năm 2014.

Đối với kết quả thực hiện triển khai hệ thống VNACCS/VCIS: làm thủ tục cho 788.304 tờ khai, chiếm 98,9%, đạt kim ngạch 21.8 tỷ USD chiếm 96,12%.

Đặc biệt, năm 2015 Số thu toàn Cục là 18.441 tỷ đồng đạt 117% chỉ tiêu pháp lệnh (18.441/15.800 tỷ đồng), đạt 105,4% chỉ tiêu phấn đấu (18.441/17.500 tỷ đồng). Riêng trên địa bàn Hà Nội là 15.087 tỷ đồng đạt 106,8 % so với chỉ tiêu phấn đấu. Cục Hải quan TP. Hà Nội cũng đã bắt 13 vụ vận chuyển trái phép chất ma tuý: Thu giữ 11,477 kg cocain; 1,482 kg heroin; 4,284 kg cần sa khô; 0,028 kg ma tuý tổng hợp; 2,7 kg tiền chất.

Công tác kiểm tra sau thông quan đã thực hiện kiểm tra tại trụ sở 102 doanh nghiệp đạt 102% và tại cơ quan Hải quan 345 doanh nghiệp, số thuế thu nộp ngân sách 107,9 tỷ đồng  đạt 60 % so với chỉ tiêu Tổng cục giao.

Đối với công tác thanh tra chuyên ngành đối 3 doanh nghiệp, đã thu nộp Ngân sách Nhà nước: 2.236.130.480 đồng; Xử phạt vi phạm hành chính : 183.417.550 đồng. Phát hiện và xử lý trên 867 vụ vi phạm, thu phạt trên 6,9 tỷ đồng;

            Có thể thấy, việc thực hiện Quy chế dân chủ đã phát huy quyền làm chủ của cán bộ công chức, người lao động, tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở mang lại hiệu quả thiết thực trong hoạt động quản lý, điều hành của đơn vị. Phát huy tốt vai trò của Thủ tưởng đơn vị trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ; phát huy trí tuệ, sức mạnh tập thể của từng cán bộ, công chức và người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện quyền làm chủ của tập thể và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, người lao động cũng được phát huy triệt để. Từ đó, là tiền đề quan trọng để xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu cải cách hiện đại hóa. Phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm, tham nhũng, quan liêu, tiêu cực  trong đơn vị.

Hương Ly
Tin liên quan:
 
© Bản quyền 2011 Cục Hải quan Hà Nội
Địa chỉ: 129 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội - Email: hqhanoi@customs.gov.vn