Tìm kiếm thông tin hoạt động:
Cổng thông tin điện tử chính phủ
Thực hiện dân chủ
Tra cứu văn bản quy phạm pháp luật
csdlthutuchanhchinh
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH
Thủ tục hải quan điện tử
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Bao hai quan online
Danh bạ điện thoại Hải quan Hà Nội
hoan thue GTGT
5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW: những chuyển biến tích cực trong toàn Đảng bộ Cục.
Hương Ly - 19/05/2016 5:00 PM
Quang cảnh Hội nghị

Sáng 19/5/2016, Đảng ủy Cục Hải quan TP. Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hội nghị nhằm đánh giá kết quả, hạn chế, nguyên nhân và những kinh nghiệm rút ra sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Đồng chí Phạm Thanh Học – Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Đảng ủy - Cục trưởng Nguyễn Văn Trường khẳng định: “Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã góp phần làm cho cán bộ, đảng viên Cục Hải quan TP. Hà Nội nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người, tạo chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Để việc thực hiện đi vào chiều sâu và thực sự tạo chuyển biến rõ nét trong thực tiễn, ngay trong năm 2011, năm đầu tiên thực hiện Chỉ thị 03, Đảng ủy Cục Hải quan TP. Hà Nội đã chọn chuyên đề học tập tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh để triển khai thực hiện, và lấy nội dung này làm trọng tâm triển khai, với yêu cầu Đảng ủy Cục đặt ra là nghiêm túc, chất lượng, không qua qua loa hình thức. Việc chọn chuyên đề học tập tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Bác,  là một chuyên đề phù hợp với bối cảnh ngành Hải quan đang quyết liệt thực hiện cải cách hành chính và hiện đại hóa. Tác phẩm “sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị. Đây là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình hoạt động của Đảng bộ Cục…”

Bí thư Đảng ủy - Cục trưởng Nguyễn Văn Trường phát biểu khai mạc Hội nghị

Trong 5 năm qua, triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 20-KH/TU của Thành uỷ và bám sát việc học tập tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Bác, Đảng bộ Cục Hải quan TP. Hà Nội đã đạt được một số kết quả tích cực. Đó là, đã tạo được chuyển biến trong rèn luyện đạo đức, giữ gìn lối sống trong sạch, lành mạnh của cán bộ, đảng viên; trong quản lý, điều hành cán bộ lãnh đạo các cấp; trong thực hiện kỷ cương và văn hóa của cán bộ, đảng viên, công chức... Từ đó nâng cao chất lượng cán bộ cả về năng lực, trình độ lý luận, trình độ chuyên môn góp phần quan trọng trong công tác xây dựng đảng, phát triển đội ngũ cán bộ Cục Hải quan Hà Nội.

Bên cạnh việc rèn luyện, nâng cao chất lượng cán bộ, Đảng bộ Cục Hải quan Hà Nội đã tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ đô tăng trưởng nhanh và bền vững bằng các hoạt động triển khai xây dựng địa điểm kiểm tra tập trung đối với hàng hóa XNK đáp ứng yêu cầu quản lý hải quan hiện đại; xây dựng địa điểm kiểm tra chuyên ngành nhằm thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát hàng hóa XNK trên đại bàn thành phố và 4 tỉnh lân cận (Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái, Hòa Bình); Tổ chức triển khai thử nghiệm cơ chế đặc thù tại điểm thông quan nội địa ICD Mỹ Đình cho phép hàng hóa tiêu dùng chuyển cửa khẩu làm thủ tục tại Cảng nội địa làm tăng thu ngân sách nhà nước của thành phố.

Công nghệ thông tin được tăng cường ứng dụng trong quản lý hành chính. Triển khai vận hành chính thức hệ thống thông quan tự động và cơ chế một cửa quốc gia VNACCS/VCIS). Đến nay thời gian thông quan cho một lô hàng luồng xanh được cấp số tờ khai chỉ còn lại 3 giây. Đây là thành quả nổi bật trong cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác hải quan của Đảng bộ…

Bên cạnh những kết quả đạt được trong 5 năm triển khai Chỉ thị 03-CT/TW, Cục Hải quan Hà Nội cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế khi vẫn còn một số ít cán bộ, đảng viên còn nhận thức chưa đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa tầm quan trọng, mục đích yêu cầu của Chỉ thị 03. Do đó việc thực hiện Chỉ thị chưa trở thành việc làm thường xuyên, thành ý thức tự giác của cán bộ Đảng viên,Một số vấn đề chưa được cụ thể hóa tới từng tổ chức đảng, từng cá nhân để cán bộ, đảng viên dễ thực hiện. Chưa kịp thời phát hiện và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến mặc dù đã thẳng thắn phê bình, nhắc nhở các tập thể, cá nhân chưa làm tốt.

Đ/c Văn Bá Tín – Phó Cục trưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy phát biểu tại Hội nghị,

Về phương hướng trong thời gian tới, Cục Hải quan Hà Nội xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, trở thành ý thức tự giác trong mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng. Nâng cao trách nhiệm, vai trò gương mẫu của người đứng đầu; tạo được chuyển biến rõ rệt về phương pháp, hiệu quả công tác của tập thể và cán bộ lãnh đạo, quản lý. Thay đổi nhận thức của cán bộ, đảng viên hướng đến nhiệm vụ phục vụ tạo thuận lợi tối đa doanh nghiệp, người dân song hành với nhiệm vụ quản lý nhà nước về hải quan. Sửa đổi lối làm việc trong trong quản lý, điều hành, giải quyết vấn đề, vướng mắc, khó khăn, tiến tới làm việc trong môi trường điện tử ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong các tất cả các lĩnh vực; sửa đổi về chấp hành kỷ cương, văn hóa ứng xử với người làm thủ tục hải quan nhằm xây dựng hình ảnh tốt đẹp về người công chức hải quan Thủ đô. 

Tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy – Cục trưởng Nguyễn Văn Trường thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế còn tồn tại trong việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW và nhấn mạnh cần phải nhanh chóng khắc phục, làm cơ sở để tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thời gian tới, theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị, về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí nhấn mạnh, phải làm sao để việc học tập và làm theo trở thành tự giác, thường xuyên trong mọi hành động của mỗi cán bộ, đảng viên,; quán triệt các phương châm và mục tiêu sau trong quá trình thực hiệntổng kết, xây dựng và nhân rộng những tấm gương; hoàn thiện đạo đức công vụ…

Các đại biểu dự Hội nghị đã tập trung thảo luận và đánh giá về những kết quả nổi bật sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW; nhìn nhận những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm rút ra; các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Đ/c Phạm Thanh Học – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy phát biểu tại Hội nghị,

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Học – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng bộ Cục Hải quan TP,.Hà Nội. Đồng chí cho rằng “ Đảng bộ Cục Hải quan TP. Hà Nội đã thật sự nghiêm túc triển khai sâu rộng chỉ thị 03 của Bộ chính trị tạo sự chuyển biến rõ nét trong từng hoạt động nghiệp vụ, hình ảnh người CBCC Hải quan thủ đô trong thi hành công vụ. Đồng chí đã đánh giá cao Tập thể thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Cục mà đứng đầu là đầu chí Bí thư đã luôn quan tâm sâu sát, tâm huyết về triển khai tiếp tục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và “ Sửa đổi lối làm việc”. Đặc biệt Đảng bộ Cục Hải quan TP. Hà Nội đã có những cách làm sáng tao và rất đáng được biểu dương, nhân rộng mô hình để các đơn vị khác học tập như tọa đàm đối với giữa Bí thư Đảng ủy và Thanh niên, phát động học tập trong toàn Cục, chi hội phụ nữ chia sẻ kinh nghiệm làm theo gương Bác Hồ, đoàn thanh niên mỗi tháng đưa lên mạng nội bộ và Facebook một mẩu chuyện về Bác và gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác... những hình thức gần gũi và đa dạng như thế đã chuyển hóa thành ý thức và hành động của mỗi CBCC và nhân viên trong toàn Đảng bộ…”

Đ/c Văn Bá Tín – Phó Cục trưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khen thưởng các tập thể điển hình tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.

Bí thư Đảng ủy - Cục trưởng Nguyễn Văn Trường khen thưởng các cá nhân điển hình tiêu biểu, có nhiều thành tích trong thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị trong 5 năm qua.

Nhân dịp này, Đảng bộ Cục đã biểu dương, tặng bằng khen của cho các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, có nhiều thành tích trong thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị trong 5 năm qua.

Hương Ly
Tin liên quan:
 
© Bản quyền 2011 Cục Hải quan Hà Nội
Địa chỉ: 129 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội - Email: hqhanoi@customs.gov.vn