Tìm kiếm thông tin hoạt động:
Cổng thông tin điện tử chính phủ
Thực hiện dân chủ
Tra cứu văn bản quy phạm pháp luật
csdlthutuchanhchinh
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH
Thủ tục hải quan điện tử
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Bao hai quan online
Danh bạ điện thoại Hải quan Hà Nội
hoan thue GTGT
Ngành Hải quan tăng cường phát triển quan hệ đối tác giữa Hải quan- Doanh nghiệp
Minh Hà - 30/09/2016 5:00 PM

Trong công tác hải quan, tham vấn là một trong các giải pháp quan trọng để phát triển quan hệ đối tác Hải quan-doanh nghiệp. Cộng đồng doanh nghiệp luôn rất quan tâm và mong muốn cơ quan Hải quan đẩy mạnh hoạt động tham vấn với cộng đồng doanh nghiệp theo cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.

Ý thức được tầm quan trọng của công tác tham vấn, ngành Hải quan vừa ban hành tuyển tập “Các tình huống tham vấn Hải quan-doanh nghiệp và các bên liên quan” theo quyết định số 3199/QĐ-TCHQ ngày 26/9/2016 nhằm giúp CBCC Hải quan và bạn đọc quan tâm nhận diện các tình huống tham vấn, nội dung tham vấn, giải pháp tham vấn, các bên tham gia tham vấn, trách nhiệm của các bên và bài học kinh nghiệm rút ra để từ đó có thể tổ chức tốt hoạt động tham vấn.

Có 12 tình huống tham vấn trong Tuyển tập “Các tình huống tham vấn hải quan-doanh nghiệp và các bên liên quan” như: Cải thiện năng lực thực thi quy định pháp luật hải quan đối với việc khai báo xuất nhập khẩu tại chỗ; xem xét lại kết quả phân tích hàng hóa đối với mặt hàng nhựa polypropylen nguyên sinh dạng hạt; thống nhất cách thức thực hiện nhằm tạo thuận lợi đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan, trường hợp đưa vào-đưa ra kho ngoại quan… được đúc kết  từ thực tế tại các đơn vị trong ngành Hải quan, được thiết kế cô đọng, tập trung nêu bật những điểm cơ bản của công tác tham vấn. Tuyển tập cũng đưa ra một số yêu cầu chung đối với công tác tham vấn như: Yêu cầu tham vấn có thể xuất phát từ phía cơ quan Hải quan hoặc doanh nghiệp hoặc bên thứ ba; việc thực hiện tham vấn cần có sự chấp thuận của cấp có thẩm quyền; tham vấn cần bám sát và hỗ trợ cho công tác chuyên môn của cơ quan Hải quan các cấp; nội dung tham vấn cần được lượng hóa và quản trị để đảm bảo các nội dung tham vấn có giải pháp; khuyến khích các bên đưa ra giải pháp cho các nội dung tham vấn… 

Tuyển tập “Các tình huống tham vấn Hải quan-doanh nghiệp và các bên liên quan” là tài liệu giúp CBCC Hải quan hiểu đúng công tác tham vấn và vận dụng vào trong các tình huống thực tiễn; là tài liệu học hỏi, tham chiếu lẫn nhau thông qua các tình huống cụ thể khi tiến hàng tham vấn với doanh nghiệp và các bên liên quan. Đồng thời, góp phần vào công tác phát triển quan hệ đối tác Hải quan-doanh nghiệp đã từng bước được chuẩn hóa và triển khai ở hầu khắp các cơ quan Hải quan các cấp, nhận được sự quan tâm ủng hộ từ cộng đồng doanh nghiệp và các bên liên quan.

Minh Hà
Tin liên quan:
 
© Bản quyền 2011 Cục Hải quan Hà Nội
Địa chỉ: 129 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội - Email: hqhanoi@customs.gov.vn