Tìm kiếm thông tin hoạt động:
Cổng thông tin điện tử chính phủ
Thực hiện dân chủ
Tra cứu văn bản quy phạm pháp luật
csdlthutuchanhchinh
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH
Thủ tục hải quan điện tử
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Bao hai quan online
Danh bạ điện thoại Hải quan Hà Nội
hoan thue GTGT
Quy trình thủ tục hải quan đối với hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh, hàng hóa do người XC, NC mang trong hành lý; giám sát hải quan tại cảng hàng không quốc tế.
Thu Hương - 17/10/2016 10:00 AM

Vừa qua, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã ký Quyết định số 3280/QĐ-TCHQ ban hành quy trình thủ tục hải quan đối với hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh, hàng hóa do người xuất cảnh, nhập cảnh mang trong hành lý; giám sát hải quan tại cảng hàng không quốc tế.

Quyết định số 3280/QĐ-TCHQ có hiệu lực từ ngày 30/9/2016, áp dụng tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế và Chi cục Hải quan quản lý Cảng hàng không quốc tế

Quy trình này quy định trình tự, thủ tục thực hiện đối với: Hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh tại cảng hàng không quốc tế; hành lý gửi trước hoặc sau chuyến bay của người xuất cảnh, nhập cảnh; hành lý thất lạc, từ bỏ, nhầm lẫn của người xuất cảnh, nhập cảnh tại cảng hàng không quốc tế; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được người xuất cảnh, nhập cảnh mang trong hành lý; tiền mặt Việt Nam đồng, tiền mặt ngoại tệ đưa ra, đưa vào khu vực cách ly, khu vực hạn chế tại nhà ga hành khách cảng hàng không quốc tế; giám sát hải quan đối với hàng hóa, hành lý của người xuất nhập cảnh, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh và hoạt động của các đơn vị liên quan đến các đối tượng quy định trong địa bàn hoạt động hải quan tại cửa khẩu cảng hàng không quốc tế; thủ tục hải quan đối với hàng hóa kinh doanh miễn thuế, hàng hóa Việt Nam bán tại khu vực cách ly và nhiên liệu cung ứng cho tàu bay xuất cảnh thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.

Theo quy trình này đối tượng chịu sự giám sát hải quan gồm: Người xuất cảnh, nhập cảnh; tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; phương tiện vận tải chuyên dùng, nhân viên và vật dụng, đồ dùng của các đơn vị cung ứng các dịch vụ suất ăn, nhiên liệu, vệ sinh, sửa chữa bảo dưỡng, xếp dỡ khai thác hành lý và hàng hóa tại các khu vực chịu sự giám sát hải quan; hành lý của người nhập cảnh và xuất cảnh trong khu vực và trong thời gian chịu sự giám sát hải quan; hàng hóa xuất khẩu đưa từ nhà ga hàng hóa, khu vực xếp dỡ, chuyển tải, khu vực kho bãi chứa hàng ra sân đỗ đưa lên tàu bay xuất cảnh; hàng hóa nhập khẩu đưa từ tàu bay nhập cảnh đến nhà ga hàng hóa, khu vực xếp dỡ, chuyển tải, khu vực kho bãi chứa hàng; suất ăn, nhiên liệu xăng dầu cung ứng, hàng lưu niệm có xuất xứ Việt Nam bán trên tàu bay xuất cảnh; hàng hóa miễn thuế bán trên tàu bay Việt Nam xuất cảnh, nhập cảnh.

Cơ quan Hải quan thực hiện giám sát theo các nguyên tắc quy định khoản 2, khoản 3 Điều 38 Luật Hải quan; đồng thời áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan tại cảng hàng không quốc tế để thực hiện giám sát, kiểm tra đối với các đối tượng chịu sự giám sát hải quan.

Quy trình cũng nêu rõ nguyên tắc kiểm tra hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh là kiểm tra hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thuộc diện phải khai báo hải quan, đối tượng trọng điểm, qua thực tế giám sát thấy có biểu hiện nghi vấn hoặc kiểm tra ngẫu nhiên và được thực hiện bằng hình thức kiểm tra theo quy định tại quy trình này.

Việc kiểm tra hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thực hiện tại khu vực hoặc phòng kiểm tra của Chi cục Hải quan, nơi có đặt camera giám sát.

Các hình thức kiểm tra hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh gồm: Không kiểm tra; kiểm tra qua máy soi; kiểm tra thực tế hành lý; khám người trong trường hợp có căn cứ xác định người xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh có hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Mức độ soi chiếu gồm: Soi chiếu để phát hiện hành lý nghi vấn; soi chiếu xác định rõ nghi vấn. Tùy từng thời điểm cụ thể, thông tin hành khách trọng điểm và áp dụng quản lý rủi ro đối với việc làm thủ tục cho người xuất cảnh, nhập cảnh, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan ra quyết định soi chiếu toàn bộ hoặc tỷ lệ đối với hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh.

Các bước trình tự cụ thể để thực hiện thủ tục hải quan đối với hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh; hàng hóa do người xuất cảnh, nhập cảnh mang trong hành lý và việc giám sát hải quan tại cảng hàng không quốc tế được Tổng cục hướng dẫn trong quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 3280/QĐ-TCHQ.

Quyết định 3280/QĐ-TCHQ sẽ thay thế Quyết định 2428/QĐ-TCHQ năm 2009; Quyết định 1165/QĐ-TCHQ năm 2011; Quyết định 1973/QĐ-TCHQ năm 2014 và Quyết định 3816/QĐ-TCHQ năm 2014. 

Thu Hương
Tin liên quan:
 
© Bản quyền 2011 Cục Hải quan Hà Nội
Địa chỉ: 129 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội - Email: hqhanoi@customs.gov.vn