Tìm kiếm thông tin hoạt động:
Cổng thông tin điện tử chính phủ
Thực hiện dân chủ
Tra cứu văn bản quy phạm pháp luật
csdlthutuchanhchinh
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH
Thủ tục hải quan điện tử
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Bao hai quan online
Danh bạ điện thoại Hải quan Hà Nội
hoan thue GTGT
Hàng mẫu có trị giá không quá 50 nghìn đồng được miễn thuế
Minh Hà - 24/10/2016 10:00 AM

Đó là hướng dẫn của Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định những mặt hàng trong diện hàng hóa không nhằm mục đích thương mại được miễn thuế nhập khẩu. Trong đó, Nghị định cũng quy định rõ khối lượng cho phép được miễn thuế đối với những hàng hóa này.

Tại khoản 10 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK quy định miễn thuế đối với hàng hóa không nhằm mục đích thương mại gồm: hàng mẫu; ảnh, phim, mô hình thay thế cho hàng mẫu; ấn phẩm quảng cáo số lượng nhỏ, theo thông lệ quốc tế và cam kết trong Hiệp định TPP về việc miễn thuế NK đối với hàng mẫu trị giá nhỏ và ấn phẩm quảng cáo. 

Hướng dẫn cụ thể về quy định này, tại Điều 29 Nghị định 134 đã quy định miễn thuế đối với hàng hóa không nhằm mục đích thương mại trong các trường hợp sau: 

- Hàng mẫu có trị giá hải quan không vượt quá 50 nghìn đồng Việt Nam hoặc hàng hóa chỉ sử dụng làm mẫu, không sử dụng để mua bán, trao đổi hoặc tiêu dùng.

- Ảnh về hàng mẫu, phim về hàng mẫu, mô hình thay thế cho hàng mẫu

- Ấn phẩm quảng cáo thuộc Chương 49 của Danh mục hàng hoá XK, NK của Việt Nam, bao gồm: tờ rơi, catalogue thương mại, niên giám, tài liệu quảng cáo, áp phích du lịch được dùng để quảng cáo, công bố hay quảng cáo một hàng hóa hoặc dịch vụ và được cung cấp miễn phí được miễn thuế NK theo quy định tại khoản 10 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK với điều kiện mỗi lô hàng chỉ gồm 1 loại ấn phẩm và tổng khối lượng không quá 1 kg; trường hợp 1 lô hàng có nhiều loại ấn phẩm khác nhau thì mỗi loại ấn phẩm chỉ có một bản hoặc có tổng khối lượng ấn phẩm không vượt quá 1 kg. 

Minh Hà
Tin liên quan:
 
© Bản quyền 2011 Cục Hải quan Hà Nội
Địa chỉ: 129 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội - Email: hqhanoi@customs.gov.vn