Tìm kiếm thông tin hoạt động:
Cổng thông tin điện tử chính phủ
Thực hiện dân chủ
Tra cứu văn bản quy phạm pháp luật
csdlthutuchanhchinh
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH
Thủ tục hải quan điện tử
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Bao hai quan online
Danh bạ điện thoại Hải quan Hà Nội
hoan thue GTGT
Thông báo về việc triển khai Dịch vụ công trực tuyến.
. - 29/12/2016 11:00 AM

Cục Hải quan TP. Hà Nội thông báo về việc triển khai Dịch vụ công trực tuyến như sau:

- Danh sách CBCC làm đầu mối hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp, (file đính kèm).

- Danh sách dịch vụ công trực tuyến (QĐ 1533/TCHQ ngày 27/5/2016 về việc ban hành kế hoạch triển khai dịch vụ cong trực tuyến của TCHQ, phụ lục: danh sách 46 dịch vụ công trực tuyến được cung cấp năm 2016), (file đính kèm).

- Kế hoạch triển khai dịch vụ công của Hải quan Hà Nội (file đính kèm).

.
Tin liên quan:
 
© Bản quyền 2011 Cục Hải quan Hà Nội
Địa chỉ: 129 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội - Email: hqhanoi@customs.gov.vn