Tìm kiếm thông tin hoạt động:
Cổng thông tin điện tử chính phủ
Thực hiện dân chủ
Tra cứu văn bản quy phạm pháp luật
csdlthutuchanhchinh
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH
Thủ tục hải quan điện tử
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Bao hai quan online
Danh bạ điện thoại Hải quan Hà Nội
hoan thue GTGT
Xử lý hàng tạm nhập trong kho hàng miễn thuế hết thời hạn lưu giữ
Ngọc Linh - 27/03/2018 9:00 AM

Trường hợp hàng hóa tạm nhập để bán tại cửa hàng miễn thuế hết thời hạn lưu giữ tại Việt Nam có thể tái xuất ra nước ngoài hoặc chuyển tiêu thụ nội địa (trừ mặt hàng thuốc lá không được phép chuyển tiêu thụ nội địa).Đây là hướng dẫn của Tổng cục Hải quan đối với các đơn vị hải quan địa phương trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định 167/2016/NĐ-CP của Chính phủ thì hình thức chuyển đổi mục đích sử dụng đối với hàng hóa đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế là: Tái xuất, tái nhập, chuyển tiêu thụ nội địa. Vì vậy, trường hợp hàng hóa tạm nhập để bán tại cửa hàng miễn thuế hết thời hạn lưu giữ tại Việt Nam thì DN có thể thực hiện việc tái xuất hàng hóa ra nước ngoài hoặc chuyển tiêu thụ nội địa (riêng mặt hàng thuốc lá không được phép chuyển tiêu thụ nội địa). 

Về chính sách thuế, chính sách quản lý hàng hóa, khi DN chuyển tiêu thụ nội địa được thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 6 Nghị định 167/2016/NĐ-CP. Tức là chính sách quản lý hàng hóa NK, chính sách thuế đối với hàng hóa NK được thực hiện tại thời điểm mở tờ khai hải quan mới để đưa vào bán ở thị trường nội địa, trừ trường hợp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa XK, NK tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng hướng dẫn việc tạm nhập hàng hóa từ kho ngoại quan để bán tại cửa hàng miễn thuế. Cụ thể, hàng hóa từ nước ngoài gửi kho ngoại quan được tạm nhập vào cửa hàng miễn thuế. Thủ tục hải quan đối với việc xuất kho ngoại quan thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 91 Thông tư 38/2015/TT-BTC. Thủ tục hải quan đưa hàng hóa vào cửa hàng miễn thuế, thực hiện thủ tục tạm NK theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định 167/2016/NĐ-CP.

Ngọc Linh
Tin liên quan:
 
© Bản quyền 2011 Cục Hải quan Hà Nội
Địa chỉ: 129 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội - Email: hqhanoi@customs.gov.vn