Tìm kiếm thông tin hoạt động:
Cổng thông tin điện tử chính phủ
Thực hiện dân chủ
Tra cứu văn bản quy phạm pháp luật
csdlthutuchanhchinh
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH
Thủ tục hải quan điện tử
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Bao hai quan online
Danh bạ điện thoại Hải quan Hà Nội
hoan thue GTGT
Triển khai các giải pháp thu hồi nợ thuế trong các tháng cuối năm.
Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội - 30/11/2018 10:00 AM

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng tại Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác quản lý thu NSNN năm 2018, đồng thời để kịp thời hoàn thành chỉ tiêu giao thu hồi nợ năm 2018 tại Quyết định 866/QĐ-TCHQ ngày 23/3/2018, ngày 13/11/2018 Tổng cục Hải quan có công văn số 6658/TCHQ-TXNK gửi Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố về việc triển khai các giải pháp thu hồi nợ thuế trong các tháng cuối năm.

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tập trung rà soát, nắm chắc tình hình nợ thuế; phân loại các nhóm nợ có khả năng thu, nợ không có khả năng thu, nợ chờ miễn, giảm, xóa, mỗi nhóm nợ có đánh giá chi tiết từng khoản nợ theo từng tờ khai, từng doanh nghiệp nợ. Giao Cục trưởng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục triển khai các giải pháp thu hồi và xử lý nợ thuế đã được Tổng cục Hải quan hướng dẫn tại Quy trình quản lý nợ thuế và khoản thu khác đối với hàng hóa xuất nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 1503/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2018 và công văn 5257/TCHQ-TXNK ngày 10/9/2018, chỉ đạo tổ đôn đốc thu hồi nợ khẩn trương thực hiện ngay các giải pháp đôn đốc thu hồi, xử lý nợ do đơn vị mình quản lý.

Về xử lý số liệu nợ không thống nhất giữa báo cáo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố và số liệu theo dõi tại Hệ thống KTTT của Tổng cục Hải quan, đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện kiểm tra, rà soát, báo cáo nguyên nhân chênh lệch và đề xuất giải pháp khắc phục.

Căn cứ kết quả kết xuất số liệu nợ trên hệ thống Kế toán tập trung ngày 05/11/2018, tính đến thời điểm 31/10/2018, tổng nợ quá hạn của toàn ngành là 6.817,8 tỷ đồng; số nợ phát sinh mới khoảng 426,2 tỷ đồng, trong đó tại Cục Hải quan TP Hà Nội là 13 tỷ đồng. Căn cứ theo Quyết định 866/QĐ-TCHQ, số nợ quá hạn được giao cho Cục HQ TP Hà Nội là 34,064 tỷ đồng, kết quả thực hiện từ 01/01/2018 đến hết 30/9/2018 số thu hồi và xử lý nợ là 8,959 tỷ đồng (đạt 26,3% chỉ tiêu được giao).

Do vậy, để triển khai thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, ngày 15/11/2018, Cục Hải quan TP Hà Nội có công văn số 3576/HQHN-TXNK gửi các Chi cục trực thuộc Cục yêu cầu các đồng chí Lãnh đạo Chi cục thuộc Ban thu hồi nợ của Cục chỉ đạo đánh giá chi tiết từng khoản nợ theo từng tờ khai, từng doanh nghiệp nợ và triển khai các công việc cụ thể để tổ chức thu hồi, xử lý nợ đọng và không để phát sinh nợ mới. Đồng thời gửi báo cáo hàng tuần về Cục (Phòng Thuế XNK) đến hết 31/12/2018. Mức độ hoàn thành công tác thu ngân sách và thực hiện chỉ tiêu giao thu hồi, xử lý nợ đọng là căn cứ để xét thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với lãnh đạo và cán bộ công chức cuối năm./.

Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội
Tin liên quan:
 
© Bản quyền 2011 Cục Hải quan Hà Nội
Địa chỉ: 129 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội - Email: hqhanoi@customs.gov.vn