Tìm kiếm thông tin hoạt động:
Cổng thông tin điện tử chính phủ
Thực hiện dân chủ
Tra cứu văn bản quy phạm pháp luật
csdlthutuchanhchinh
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH
Thủ tục hải quan điện tử
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Bao hai quan online
Danh bạ điện thoại Hải quan Hà Nội
hoan thue GTGT
Quy định xác nhận của cơ quan Hải quan đối với hàng tạm nhập, tái xuất
Xuân Anh - 21/05/2018 10:00 AM

Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn các đơn vị hải quan địa phương thực hiện việc xác nhận báo cáo tình hình thực hiện Giấy phép tạm nhập, tái xuất của DN, nhằm thống nhất thực hiện quy định tại Thông tư 11/2017/TT-BTC của Bộ Công Thương quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu hàng hóa. 

Theo đó, trường hợp DN chỉ làm thủ tục tạm nhập tại một chi cục thì chi cục thực hiện, kiểm tra, xác nhận báo cáo của DN.

Trường hợp DN làm thủ tục tạm nhập tại nhiều chi cục thuộc cùng cục hải quan tỉnh, thành phố thì cục hải quan tỉnh, thành phố căn cứ báo cáo của các chi cục hải quan thực hiện thủ tục tạm nhập để thực hiện kiểm tra, xác nhận báo cáo của DN.

Trường hợp DN làm thủ tục tạm nhập tại nhiều cục hải quan tỉnh, thành phố thì Tổng cục Hải quan căn cứ báo cáo của các cục hải quan tỉnh, thành phố để thực hiện việc kiểm tra, xác nhận báo cáo của DN.

Xuân Anh
Tin liên quan:
 
© Bản quyền 2011 Cục Hải quan Hà Nội
Địa chỉ: 129 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội - Email: hqhanoi@customs.gov.vn