Tìm kiếm thông tin hoạt động:
Cổng thông tin điện tử chính phủ
Thực hiện dân chủ
Tra cứu văn bản quy phạm pháp luật
csdlthutuchanhchinh
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH
Thủ tục hải quan điện tử
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Bao hai quan online
Danh bạ điện thoại Hải quan Hà Nội
hoan thue GTGT
Tổng cục Hải quan triển khai Cổng thông tin điện tử phiên bản mới
Bình Minh – Phòng Công nghệ thông tin - 31/10/2019 9:00 AM

Thực hiện Kế hoạch phát triển, vận hành Cổng thông tin điện tử ngành Hải quan giai đoạn 2016 -2020, Từ ngày 10.10.2019 Tổng cục Hải quan đã triển khai Cổng thông tin điện tử phiên bản mới tại địa chỉ tongcuc.customs.gov.vn . Trong thời gian tới phiên bản cũ tại địa chỉ customs.gov.vn tiếp tục được duy trì. Trường hợp dừng hoạt động phiên bản cũ Tổng cục Hải quan sẽ có thông báo sau.

Cổng thông tin điện tử phiên bản mới triển khai theo hướng tập trung tại Tổng cục Hải quan, tích hợp trang thông tin điện tử của các đơn vị; phân cấp quản lý, vận hành và cập nhật thông tin; cung cấp dịch vụ công trực tuyến và Triển khai các biện pháp nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin của ngành Hải quan. Triển khai Cổng thông tin điện tử phiên bản mới là giải pháp và hành động để thực hiện mục tiêu đến năm 2020 của Cổng thông tin điện tử của Hải quan Việt Nam và các trang thông tin điện tử của cục Hải quan tỉnh, thành phố đạt tiêu chuẩn cổng thông tin điện tử hiện đại, đáp ứng đầy đủ việc cung cấp thông tin và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đáp ứng các yêu cầu về tính năng, chức năng kỹ thuật, mỹ thuật, thuận tiện cho người sử dụng, đạt tiêu chuẩn cổng thông tin hiện đại theo chuẩn mực quốc tế “Mọi lúc – Mọi nơi – Mọi phương tiện”, từng bước hình thành bản sắc riêng cho hệ thống cổng thông tin điện tử của toàn ngành Hải quan.

Cục Hải quan TP. Hà Nội đã có công văn yêu cầu các đơn vị hải quan thuộc và trực thuộc phân công cán bộ truy cập các phiên bản Cổng thông tin điện tử nêu trên để tìm hiểu chức năng hoạt động; thực hiện phối hợp tuyên truyền, phổ biến tới các doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan và quản lý doanh nghiệp địa bàn về việc triển khai Cổng thông tin điện tử Tổng cục Hải quan.

             Việc triển khai Cổng thông tin điện tử phiên bản mới là một dấu mốc quan trọng để thực hiện Kế hoạch phát triển, vận hành hệ thống cổng thông tin điện tử ngành Hải quan giai đoạn 2016 – 2020.

Bình Minh – Phòng Công nghệ thông tin
Tin liên quan:
 
© Bản quyền 2011 Cục Hải quan Hà Nội
Địa chỉ: 129 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội - Email: hqhanoi@customs.gov.vn