Cổng thông tin điện tử chính phủ
Thực hiện dân chủ
Tra cứu văn bản quy phạm pháp luật
csdlthutuchanhchinh
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH
Thủ tục hải quan điện tử
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Bao hai quan online
Danh bạ điện thoại Hải quan Hà Nội
hoan thue GTGT
THƯ VIỆN VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  
View: 
Trích yếu/Tóm tắtFilter
1807/QĐ-TCHQUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
6/28/2019
Quyết định số 1807/QĐ-TCHQ ngày 28/6/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Chấm dứt hoạt động đại lý làm TTHQ
Quyết địnhKhácTổng cục Hải quanApproved
1806/QĐ-TCHQUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
6/28/2019
Quyết định số 1806/QĐ-TCHQ ngày 28/6/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
Quyết địnhKhácTổng cục Hải quanApproved
23/2019/QĐ-TTgUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
6/27/2019
Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập
Quyết địnhKhácThủ tướng Chính phủApproved
1797/QĐ-TCHQUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
6/27/2019
Quyết định số 1797/QĐ-TCHQ ngày 27/6/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thu hồi mã số nhân viên đại lý làm TTHQ
Quyết địnhThủ tục Hải quanTổng cục Hải quanApproved
438/QĐ-TCHQUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
3/11/2019
Quyết định số 438/QĐ-TCHQ ngày 11/3/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
Quyết địnhThủ tục Hải quanTổng cục Hải quanApproved
296/QĐ-BTCUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
2/27/2019
Quyết định 296/QĐ-BTC ngày 27/02/2019 đính chính Thông tư 07/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 72/2015/TT-BTC quy định về áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp
Quyết địnhThủ tục Hải quanBộ Tài chínhApproved
11/QĐI/TW Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
2/18/2019
Quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân
KhácKhácKhácApproved
09/2019/TT-BTCUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
2/15/2019
Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính v/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam
Thông tưKhácBộ Tài chínhApproved
07/2019/TT-BTCUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
1/28/2019
Thông tư 07/2019/TT-BTC ngày 28/01/2019 sửa đổi Thông tư 72/2015/TT-BTC quy định về áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp
Thông tưKhácBộ Tài chínhApproved
04/2019/TT-BTCUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
1/18/2019
Thông tư số 04/2019/TT-BTC ngày 18/01/2019 của Bộ Tài chính v/v bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
Thông tưKhácBộ Tài chínhApproved
48/2018/QĐ-TTgUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
11/29/2018
Bãi bỏ Quyết định số 54/2014/QĐ-TTg ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo
Quyết địnhThuế XNKChính phủApproved
48/2018/QĐ-TTgUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
11/29/2018
Bãi bỏ Quyết định số 54/2014/QĐ-TTg ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo
Quyết địnhThủ tục Hải quanThủ tướng Chính phủApproved
Số 27-NQ/TWUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
5/21/2018
Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp
Nghị quyếtKhácKhácApproved
73/2018/NĐ-CPUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
5/15/2018
Nghị định quy định các danh mục chất Ma túy và Tiền chất
Nghị địnhKhácChính phủApproved
59/2018/NĐ-CPUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
4/20/2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.
Nghị địnhKhácChính phủApproved
39/2018/TT-BTCUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
4/20/2018
Sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; thuế XK, thuế NK và quản lý thuế đối với hàng hóa XK, NK
Thông tưKhácBộ Tài chínhApproved
01/2018/TT-BCTUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
3/19/2018
Thông tư quy định chi tiết hàng hóa mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân
Thông tưKhácBộ và ngang bộApproved
10/2018/QĐ-TTgUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
3/1/2018
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 53/2013/QĐ-Ttg ngày 13 tháng 9 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam
Quyết địnhKhácThủ tướng Chính phủApproved
28/2017/TT-BCTUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
12/8/2017
Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương
Thông tưKhácBộ và ngang bộApproved
2061/QĐ-BTCUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
10/13/2017
Quyết định số 2061/BTC-TCHQ của Bộ Tài Chính về việc Áp dụng thí điểm quản lý, giám sát hải quan tự động đối với hàng hóa XK, NK, quá cảnh tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài
Quyết địnhThủ tục Hải quanBộ Tài chínhApproved
1 - 20 Next
© Bản quyền 2011 Cục Hải quan Hà Nội
Địa chỉ: 129 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội - Email: hqhanoi@customs.gov.vn